top of page

เข้าร่วมกับเราในกรุงเทพฯ

สำหรับการฝึก 3 เดือน

AND siGHT seeiNG

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 110,000 บาทสำหรับสิ่งต่อไปนี้

 

  • ห้องพักเดี่ยว ใกล้ BTS/MRT

  • บริการรับส่งสนามบินรวมไปยังที่พัก

  • การฝึกอบรม 5 วันต่อสัปดาห์

  • คู่มือฟรีสำหรับวัน หยุดยาวเพื่อสำรวจกรุงเทพฯ

  • เช้าและบ่าย ไปพักผ่อน ชมสถานที่ เริ่มอบรม เวลา 19.30-10.00 น.

bottom of page