top of page
png logo.png

โปรแกรมการเรียน

ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน

 

เราได้มีการผสมศาสตร์การต่อสู้ ผ่านจากการร่วมมือกับเทรนเนอร์หลายท่าน เพื่อให้การป้องกันตัวมีประสิทธิภาพมากที่สุด

png logo.png
หย่งชุน

 

ที่นี่โรงเรียนของเรา

80% ของนักเรียนทั้งหมดเป็นผู้หญิง

เราเทรนหย่งชุน เพื่อสร้างโครงร่างกายให้แข็งแรง​มากกว่าการสร้างกล้ามเนื้อ

โดยมีคอบเสปง่าย ๆ ว่า หย่งชุนเป็นศาสตร์ที่สอนให้คนตัวเล็กสามารถเอาชนะคนที่ตัวใหญ่หรือแข็งแรงกว่าได้ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ

ls.png
เส้าหลิน ดิมมาก

 

เราได้ทำการศึกษาการกดจุด

ที่เป็นจุดอ่อนของคนให้เจ็บ

ส่งผลให้เราได้เปรียบในการโจมตี

ซึ่งรวมไปถึงการการกดจุดเพื่อการเยียวยา

อีกด้วย

crane-snake.png
ไทชิ

 

เราปูพื้นฐานของการปรับโครงสร้างในร่างกาย เพื่อให้มีความสมบูรณ์ด้วย ไทชิ

Badge_Pencak_Silat_Nasional_Badai.png
สีลาท
สีลาท เป็นวิธีการต่อสู้ที่เร็วและได้ผลดี

bottom of page