top of page
png logo.png

บ้านฝึกศิลปะการต่อสู้แห่งเดียวในไทย ที่นี่ไม่ใช่ยิม แต่เราคือครอบครัวเดียวกัน

"ชีวิต คือเอาชนะความกลัว และเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย"

First step

เรามาที่นี่เพื่อค้นหาตนเอง

FMMA Bangkok เป็นโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ที่ผสมผสานความดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าด้วยกัน

เราฝึกฝนทั้งในด้านกายภาพและจิตใจ

พวกเราเรียนรู้ศิลปะและความหมายของชีวิตผ่านศิลปะการป้องกันตัว

เราได้ทำความเข้าใจตนเอง ซึ่งนำไปสู่การค้นหาเป้าหมายของชีวิต

เราสอนอะไรบ้าง?

ชีกง       ไทชิ       หย่งชุน       สีลาท      ดิม มาก     เส้าหลิน

746_2048x1152.jpg
bottom of page